Read more about the article הרפורמה הצפוייה בקנאביס תביא גם לירידת המחיר
Scientist examining development of Cannabis sativa plant, close up of hand with protective gloves, selective focus

הרפורמה הצפוייה בקנאביס תביא גם לירידת המחיר

בימים אלה עוסקים בהנהלת משרד הבריאות בגיבוש עקרונות הרפורמה בקנאביס רפואי. סגן השר יואב קיש, המוביל את הרפורמה, מסר כי מחיר הקנאביס עשוי לרדת משמעותית בעקבות החלת הרפורמה. לכתבה בדה…

להמשך קריאההרפורמה הצפוייה בקנאביס תביא גם לירידת המחיר