You are currently viewing רפואה היפרבארית: שימוש בתא לחץ עשוי לשפר מהירות חשיבה
Hyperbaric Oxygen Therapy or HBOT chamber tank used for specialised medical treatment for injuries in hospital clinic

רפואה היפרבארית: שימוש בתא לחץ עשוי לשפר מהירות חשיבה

מחקר חדש של מרכז סגול לרפואה היפרבארית במרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא), בשיתוף הפקולטה לרפואה ובית הספר סגול למדעי המוח באוניברסיטת תל-אביב. חושף כי שימוש בתא לחץ עשוי לשפר יכולות קוגניטיביות אצל מבוגרים.

ד״ר רם ז״ק, מנהל היחידה לטיפול היפרבארי של המרכז הרפואי רמב"ם אלישע, אומר כי המחקר מחזק את המסקנות המעשיות מטיפול במבוגרים רבים בתא לחץ.

לכתבה בנושא