פציעות ספורט – גברים ונשים

כתבה מעניינת מ״הארץ״ בנושא ההבדלים בין פציעות ספורט אצל גברים ואצל נשים.

https://www.haaretz.co.il/wellbeing/health-blogs/life-style/eladleshem/BLOG-1.8936279